Donskwaliteiten


Heeft u een voorkeur voor een donzen vulling, dan blijken er nog veel verschillen te zitten in dons en donskwaliteiten.
De prijs van een donzen dekbed wordt voor een groot deel bepaald door de soort dons en veren die gebruikt worden en natuurlijk door de verhouding tussen het gewichtsdeel dons en het gewichtsdeel veren.
Soort dons en donspercentage bepalen samen de vulkracht van het dons. Hoe hoger de vulkracht, hoe beter de donskwaliteit.


Donspercentage

Het scheiden van de veren en het dons is een intensief en moeilijk karwei. Een hoger donspercentage zal dus een hogere prijs betekenen, maar ook een lager vulgewicht bij dezelfde warme isolatie en dus een beter slaapcomfort.

Vanaf 2001 is er een nieuwe Europese regelgeving van kracht die u als consument duidelijkheid moet geven over de samenstelling van het dons. Deze staat geregistreerd onder code EN 12934 en is niet alleen van toepassing op dekbedden, maar ook op bijvoorbeeld veren kussens. Zo mag u ervan uitgaan dat bij 90% dons u een vulling krijgt met 9 gewichtsdelen dons en 1 gewichtsdeel (dons-)veren.

Donsklassen volgens EN12934

Klasse I: Uitsluitend nieuw dons en veren mogen verwerkt zijn in het eindproduct.
Klasse II: Bij deze klasse mag er dons en veren uit ‘oude’ dekbedden gebruikt worden. Ook mogen er andere vulmaterialen tot 15% toegevoegd zijn.
Klasse III: Het percentage ‘vreemde’ vulling, niet zijnde dons of veren mag meer dan 15% zijn.
Hogere klassen hebben weinig meer met een donzen dekbed te maken.

Alle dons die gebruikt is in dekbedden die we op deze site aanbieden is klasse I dons.


Ganzen- of eendendons

En dan is er ook nog verschil in dons van eenden en ganzen. Globaal kun je zeggen dat, hoe groter de vogel, hoe groter de donsveren en naarmate de dieren in een kouder klimaat kunnen overleven, hoe meer en grotere donsvlokken ze zullen aanmaken. Een grotere donsvlok heeft een groter vulvermogen en dus een hogere isolatiewaarde. Hieruit volgt dat een gans die in Siberië leeft een veel betere donskwaliteit geeft dan een eend die in ons eigen land of China gehouden wordt.
Ook van belang is de leeftijd van de gans of eend. Die heeft ongeveer een half jaar nodig om zijn donsverendek volledig te ontwikkelen. Slachtganzen leven in West Europa en China vaak niet langer dan 42 dagen.


Vulkracht

De vulkracht van dons wordt bepaald door 30 gram dons in een cilinder te doen, hier een gewicht op te leggen en dan af te lezen hoeveel millimeter hoog het dons ondanks het gewicht nog staat.
Zoals in bovenstaande alinea’s is aangeven is de vulkracht een belangrijke indicator voor de kwaliteit van het dons.

Een aantal kwaliteiten op een rijtje:

Omschrijving Herkomst Vulkracht
100% Siberische witte sneeuwganzen dons Siberië 200 mm
100% Canadees Ganzendons Canada 170 mm
90% Baltische ganzendons Baltische staten 160 mm
90% Roemeens eendendons Roemenië 135 mm
60% Siberische ganzendons Siberië 120 mm
15 % Siberische ganzendons Siberië 75 mm
100 % Siberische ganzenveren Siberië 50 mm

Het schema laat de verschillen zien in donssoorten, donspercentages en bijbehorende vulvermogens.
Ter indicatie: 100% Siberisch sneeuwganzendons is ca. 100x duurder dan 100% Siberische ganzenveren.

Wij vermelden bij onze producten geen vulkracht, omdat deze alleen in combinatie me het vulgewicht iets zegt over hoe warm een dekbed is en dat is voor u eigenlijk het allerbelangrijkste gegeven. Wij geven daarom de voorkeur aan een systeem van warmtefactoren. Hoe hoger de waarde, hoe warmer het dekbed.


Eidereendendons

Eidereend kuiken en ei in nest van eidereenden dons (IJsland)

Eidereendendons tart de hierboven gegeven uitleg over de vulkracht en de daarmee samenhangende warmte-isolatie. Hier gaat de stelling hoe hoger de vulkracht, hoe beter de donskwaliteit niet op. Vandaar een aparte uitleg over deze donssoort.

Eidereendendons is het dons wat de eidereend bij zichzelf van de borst plukt om er een heerlijk warm nestje van te maken, waarin het vrouwtje haar eieren legt. Het dons moet de eieren en kuikentjes beschermen tegen de koude IJslandse wind en mag dus niet wegwaaien. De eigenschap dat het dons bijzonder adhesief is komt hierbij goed van pas. De donsfilamenten verkleven als het ware aan elkaar en maken een prachtig kleed. De volwassen eidereend kan dankzij dit geweldig goede isolerende dons in dit barre klimaat overleven. Eidereenden dons heeft een onovertroffen isolatievermogen doordat het, nog beter dan ganzendons, in staat is een stilstaande luchtlaag vast te houden.

De Eidereendendons gebruikt in onze dekbedden wordt na het broedseizoen geraapt uit de nesten van de wilde eidereenden. Speciaal bevoegde ‘boeren’ beschermen de nesten tijdens het broedseizoen tegen roofdieren. Nadat de vogels zijn gevlogen gaat men op pad om dit dons te rapen. Jaarlijks broeden er ca. 500.000 eidereendpaartjes op IJsland. In elk nestje zit ca. 15 gram eidereendendons. De hoeveelheden dons die zo gewonnen worden zijn dus beperkt en dat, in combinatie met de bijzondere eigenschappen van dit eendendons, maakt het een duur product. En wat duur is, wordt graag goedkoop(er) nagemaakt.
De ‘Federation of Iceland Eiderdown Exporters’ controleert de export en verzegelt de zakken met het handmatig gesorteerde eidereendendons. Het is compleet duidelijk welke boer het dons heeft geraapt en in welk dekbed het dons is gebruikt. Bij ieder eidereendendonzen dekbed ontvangt u van ons een Certificaat van Oorsprong. Betere garanties dat het dekbed echt gevuld is met diervriendelijk handgeraapt eidereendendons kunt u nergens krijgen.

< Vorige paginaVolgende pagina >