Downafresh Greenline


Downafresh greenline: Gegarandeerd een 100% natuurlijk product, schoon nieuw dons en diervriendelijk en milieuvriendelijk gemaakte dekbedden.


Downafresh,
gegarandeerd schoon en diervriendeiljk

Daunasan® en Downafresh® zijn handelsmerken van de Europese Veren en Bedding industrie Associatie. Een producent mag dit label voeren mits de gebruikte dons en veren gereinigd zijn volgens de strenge Europese Norm; EN 12935 (Veren en dons – hygiene en reinheids vereisten) en de traceerbaarheid van het dons goed voor elkaar is.

Greenline,
gegarandeerd schoon en milieuvriendelijk

Downafresh is dus de garantie dat het gaat om diervriendelijke gewonnen dons, welke in 6 tot 8 wascycli gedurende minimaal 1 uur is gewassen en vervolgens is gedroogd op temperaturen boven de 100°C. Alle vervuiling is nu uit de ruwe dons en veren verdwenen. In een laboratorium wordt dit constant gecontroleerd. De toevoeging Greenline kan gevoerd worden voor dons waarbij milieuvriendelijke reinigingsmiddelen worden gebruikt en waarbij het eindproduct, aan het einde van de levenscyclus zonder problemen gerecycled kan worden. Dons is immers een natuurproduct en zolang op natuurlijke wijze bewerkt, is het volledig afbreekbaar.

Artländer’s Downafresh Greenline certificaat

Dons die niet komt van levend geplukte dieren en een puur natuurlijke reiniging zijn voor ARO Artländer vanzelfsprekendheden. Zie ook de pagina over Artländer en het Milieu.
Dat ze zonder problemen dit certificaat kregen is daardoor logisch.

Bekijk hier het Downafresh certificaat van ARO® Artländer Gmbh

Meer over Downafresh lezen? Zie www.downasan.com

< Vorige pagina